Zárubňa

Zárubňa sa skladá z nosnej časti, ktorá je odýhovaná, v prípade požiadavky zákazníka morená a lakovaná, pántov, protiplechu a tesnenia.

Nosná časť

Môže byť vyrobená z MDF 40/28/22 mm, masívu – smrekové hranolky alebo drevotriesky. V nosnej časti sú po odýhovaní vyfrézované drážky pre tesnenie, obložky a vyvŕtané diery pre pánty.

Povrch zárubne

je odýhovaný prírodnou dýhou alebo v prípade širších zárubní zosadenkou z dýhy, ktorá je ďalej upravená prípadným morením a lakovaním ako krídla dverí.

Tesnenie

Je tvarované a uložené vo vyfrézovanej drážke.

Pánty

Sú ukotvené v zárubni naskrutkovaním do predvŕtaných dier. Pánty umožňujú reguláciu dverí v dvoch smeroch.

Typy zárubní

  • hranaté
  • oblúkové

Obložky a zasklievacie lišty

Nosná časť obložiek a zasklievacích líšt

Nosná časť obložiek je vyrobená z MDF 16 mm, a to rezaním a prípadným frézovaním pre oblé obložky.

Povrch obložiek a zasklievacích líšt

Je tvorený nalisovanou dýhou, ktorá môže byť spájaná cinkovaním.

Povrchová úprava

Povrchová úprava je daná požiadavkami zákazníka a to morením a lakovaním. Postup pri povrchovej úprave je identický s úpravou dverí a zárubní.

Obložky

Sú na obidvoch stranách rovnako dlhé, aj v prípade výškového rozdielu podlahy medzi miestnosťami. Prípadné vyhotovenie prahu zárubne a obložiek je nutné dohodnúť vopred.