Montáž dverí spočíva v usadení a zošróbovaní zárubní do stavebného otvoru, ich následného zafixovania klinmi a upevnenia montážnou, nízkoexpanznou penou. Po vytvrdnutí montážnej peny sú založené obložky do vyfrézovaných drážok v zárubni a prilepené na stenu silikónom.

Predmetom montáže nie je odstránenie nerovností stien, ich kolmosti voči podlahe alebo pravouhlosti stavebných otvorov. Dodávateľ neručí zameraním otvorov ich vyspravenie.
Pre montáž je nutné zaistiť relatívnu vlhkosť vzduchu do 50% a teplotu minimálne 15°C. Pokiaľ nie sú dodržané tieto parametre, montáž sa presunie na iný termín na náklady objednávateľa, alebo sa uskutoční na riziko objednávateľa a tým sa rušia záručné podmienky na vadu výrobku.

Skladovanie dverí pred montážou musí byť v prepravnom obale v miestnosti, v ktorej nepresahuje relatívna vlhkosť 50 %, teplota je v rozsahu 15 až 35°C a nepôsobí priame sálavé slnečné žiarenie. Dvere sú určené do priestorov, ktoré nevykazujú rozdiel teplôt väčší ako 9°C.
Čiastočné zakrytie dýhovaných dverí pri skladovaní môže spôsobiť farebné rozdiely povrchu.