Jedným z posledných trendov interiérového dizajnu sú dvere atypických rozmerov, ktorých výška môže siahať až po strop. V prípade voľby výraznej exotickej štruktúry dýhy dochádza k atraktívnemu rozdeleniu steny. Vysoké dvere, ktorých farba a povrch sú v jednotnom tóne a v jednej rovine so stenou pôsobia zas veľmi nenápadne a homogénne.