Klasické presklené dvere, jednoduchého štýlu, ktoré nájdu svoje miesto v každom priestore a čase. Rôznorodosť členenia im umožňuje dodať osobitný charakter miestnosti, kde majú byť umiestnené.


Klasic 03

Klasic 09

Línia Klasic