Elegantný vzhľad rustikálnych dverí je vhodný do interiérov zariadených v štýle, ktorý pretrváva už storočia a v každej dobe má svojich obdivovateľov. Rôzne kombinácie plných a sklenených výplní je možné vhodne zostaviť tak, že sa hodia do miestností, ktoré chceme presvetliť ale i do tých, ktoré vyžadujú určitú intimitu.


Barónka 02

Barónka 02

Barónka 07

Barónka 07

Línia Barónka